Szukaj

Produkty żeglarskie

Promocje

porady żeglarskie

Najczęściej kupowane

Regulamin

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:

Nazwa firmy:

Tomasz Senko Yachtaman Marine

Adres:

ul. Ludowa 24 86-005 Białe Błota

Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK:

ul. Ludowa 24 86-005 Białe Błota

Kontakt:

tel. (+48) 600-858-088
e-mail: yachtaman@wp.pl

Dane rejestrowe - rejestr i numer:

Firma zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 2066 przez Wójta Gminy Białe Błota,
numer NIP: 554-260-54-52 , Regon: 340665615

Numer konta bankowego:
ING Bank Śląski 53 1050 1139 1000 0092 8427 2862

Definicje

W poniższym regulaminie użyto następujących pojęć:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego osprzetzeglarski.pl;

  1. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.osprzetzeglarski.pl, nalerzący do firmy Tomasz Senko Yachtaman Marine, ul. Ludowa 24 86-005 Białe Błota;
  2. Klient – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną lub osoba prawna, która zgodnie z przepisami szczególnymi ma przyznaną zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie;
  3. Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.
  4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, które w konsekwencji skutkuje konieczność zapłaty.

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Tomasz Senko Yachtaman Marine a Klientem;

8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.)

10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

I. Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem Sklepu Internetowego pod adresem www.osprzetzeglarski.pl jest firma Tomasz Senko Yachtaman Marine z siedzibą w 86-005 Białe Błota, ul. Ludowa 24, zarejestrowana w 

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej, posiadająca NIP: 554-260-54-52 , Regon: 340665615.

1.2. W Sklepie Internetowym zamówienia składać mogą podmioty prowadzące działalność gospodarczą, oraz osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

1.3. Dostęp do Regulaminu dla Klienta jest nieograniczony. Klient w każdym momencie może za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego www.osprzetzeglarski.pl zapoznać się z Regulaminem znajdującym się na stronie głównej, jak również pobrać go, oraz wydrukować.

1.4. Informacje o Towarze podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.5. Sklep internetowy osprzetzeglarski.pl działa w oparciu o przepisy RODO (GDPR) – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

2.1. Klient składa zamowienie Zamówienie i dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym pod warunkiema zaakceptowania Regulaminu oraz podania danych kontaktowych, adresowych , oraz daty urodzenia, które są niezbędne do wysyłki zamówionego Towaru, oraz weryfikacji wieku.

2.2 Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT, zobowiązany jest poza informacjami z pkt 2.1 do podania nazwy podmiotu i numeru NIP.

2.3. Klient może dokonać rejestracji w systemie Sklepu Internetowego poprzez wypełnienie formularza w formie elektronicznej, co skróci procedurę składania kolejnych Zamówień.

2.4. Rejestracja możliwa jest po zaakceptowaniu treści Regulaminu, oraz podaniu danych adresowych, kontaktowych, oraz daty urodzenia.

2.5. W celu realizacji Zamówienia, Klient w momencie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

2.6. Dane Klienta będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji Zamówienia lub prowadzenia statystyk sprzedaży przez firmęTomasz Senko Yachtaman Marine. Dane Klienta nie zostaną w żaden sposób przekazane innym podmiotom czy osobom.

III. Zawarcie Umowy sprzedaży

3.1. Klientowi, gdy poda wszystkie niezbędne dane, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które zawierać będzie następujące informacje:

a) przedmiot Zamówienia,

b) jednostkowa oraz łączna cena zamówionych produktów

c) koszt i sposób dostawy,

c) wybrana metoda płatności.

3.2. Klienta składa Zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Tomasz Senko Yachtaman marine umowy sprzedaży.

3.3. Klient, po złożeniu Zamówienia, otrzyma na wskazany adres e-mail, wiadomość od "Sklep Żeglarski Yachtaman" zawierającą potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia. Jeżeli Klient wybrał przelew jako metodę płatności – w wiadomości e-mail zostaną również podane dane niezbędne przy dokonywaniu tego typu płatności.

3.4. Z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, umowę traktuje się za zawartą.

IV. Dostawa

4.1. Dostawa Towaru możliwa jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i ma miejsce na adres, który Klient wskazał w chwili składania Zamówienia. Produkty można odebrać także osobiście w siedzibie firmy Tomasz Senko Yachtaman Marine.

4.2. Klient otrzymuje Towar wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji - paragonem lub fakturą VAT, która wystawiana jest na życzenie Klienta.

4.3. Dostawa Towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu Internerowego odbywa się przesyłką kurierską firmy DPD lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy są każdorazowo wskazane w momencie składania Zamówienia i zależą od:

- ciężaru przesyłki,

- gabarytów przesyłki

- wielkości przesyłki

- wybranej metody doręczenia.

4.4. Odbiór osobisty jest możliwy w: Tomasz Senko Yachtaman Marine, ul. Ludowa 24, 86-005 Białe Błota, po potwierdzeniu opcji odbioru osobistego podczas składania Zamówinia.Termin dokonania odbioru zamówionego Towaru ustalany jest każdorazowo indywidualnie. Klient otrzyma informację potwierdzającą termin dokonania odbioru zamówionego Towaru w formie mailowej lub telefonicznej.

4.5.Termin dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych, w przypadku Towarów określanych jako dostępne.Termin dostawy liczony jest od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W innych przypadkach termin realizacji podany jest przy opisie Towaru. W przypadku braku Towaru w magazynie, Klient, przed złożeniem Zamówienia, może uzyskać telefonicznie lub pocztą elektroniczną informację o przewidywanej dacie dostawy.

V. Ceny i metody płatności

5.1. W Sklepie Internetowym ceny, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podane są w złotych polskich (PLN). Dana cena za Towar obowiązuje w chwili składania Zamówienia. Koszt dostawy nie jest uwzględniony w cenie Towaru.

5.2. Dostępne metody płatności:

a) przelewem na rachunek bankowy należący do firmy Tomasz Senko Yachtaman Marine prowadzony w ING Banku Śląskim o numerze: 53 1050 1139 1000 0092 8427 2862 ,

b) przelewem za pomocą systemu Przelewy24,

c) sprzedaż ratalna obsługiwana przez system przelewy24,

d) gotówką przy dostawie przesyłki (pobranie)

e) za pobraniem, płatne kurierowi lub listonoszowi, gotówką przy odbiorze przesyłki.

VI. Odstąpienie od umowy

6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Konsument (osoba fizyczna), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. Odstąpienie od umowy nie obowiązuje w przypadku osób prawnych. Po upływie wyż.wym. terminu niema możliwości odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać ze wzoru świadczenia o odstąpieniu od umowy na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. W celu pobrania oświadczenia odstąpienia od umowy należy kliknąć tutaj.

6.2. Przed odesłaniem towaru Konsument jest zobowiązany skontaktować się ze Sklepem w celu zarejestrowania faktu o przesyłce zwrotnej, ustalenia sposobu zwrotu towaru oraz adresu na jaki ma być nadana paczka. Paczki które zostaną wysłane bez uzgodnień nie będą odebrane przez Sklep. Nie przyjmujemy paczek wysyłanych za pobraniem.

6.3. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony. Konsument musi dołączyć do przesyłki wszystkie dokumenty z którymi towar był dostarczony oraz podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy i formie rozliczenia.

6.4. W przypadku zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy Konsument dokonuje jego zwrotu na własny koszt i ryzyko. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kosztów przesyłki w związku z zakupem oraz zwrotem towaru. Zwracany Towar należy opakować w sposób uniemożliwiający uszkodzenie podczas transportu, a następnie wysłać na adres: Tomasz Senko Yachtaman Marine, ul. Ludowa 24, 86-005 Białe Błota.

6.5. Kwota wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie zwrócona Konsumentowi na wskazany przez Konsumenta rachunek w oświadczeniu o zwrocie towaru lub w przypadku dokonania płatności za pomocą Przelewy24 kwota zostanie zwrócona przez system płatniczy Przelewy24.

6.6. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku umowy w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb. Nie przyjmujemy zwrotów towaru docinanego na zamówienie Klienta takiego jak liny, taśmy, węże, łańcuchy.


VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Sklep jest zobowiązany dostarczać Klientom Towar bez wad.

7.2. W przypadku nabycia wadliwego Towaru Klient może domagać się obniżenia jego ceny lub odstąpienia od umowy.

7.3. Jeśli Klient zauważy wady fabryczne otrzymanego Towaru, bądź stwierdzi niezgodność z opisem zamieszczonym w Sklepie Internetowym może złożyć pisemną reklamację pod adresem: yachtaman@wp.pl. Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową lub telefonicznie o dalszej procedurze reklamacyjnej, a w szczególności wskaże adres pocztowy, na który należy odesłać reklamowany Towar oraz sposób dokonania tej wysyłki.

7.4. Każdorazowo Klient powinien podczas odbioru przesyłki sprawdzić jej zawartość, w obecności kuriera, a w szczególności zwrócić uwagę na to, czy produkt nie został uszkodzony podczas transportu.

7.5. Firma Tomasz Senko Yachtaman Marine zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w ciągu 14 dni, a gdyby procedura reklamacyjna uległa przedłużeniu, poinformuje Klienta o tym fakcie przed upływem powyższego terminu i określi nową datę rozpatrzenia.

7.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji firma Tomasz Senko Yachtaman Marine zobowiązuje się do naprawy uszkodzeń, a jeżeli nie będzie to możliwe, wymieni Towar na pełnowartościowy lub, zgodnie z wolą Klienta, uzna umowę za niezawartą.

7.7. W razie braku możliwości dokonania naprawy reklamowanego Towaru, a pełnowartościowy Towar nie będzie już dostępny w magazynie firmy Tomasz Senko Yachtaman Marine, lub w przypadku uznania umowy za niezwartą, nastąpi zwrot pieniędzy w wysokości zapłaconej przez Klienta na podstawie paragonu lub faktury VAT wraz z kosztami wysyłki. Zwrotowi podlegają również koszty poniesione przez Klienta w związku z odesłaniem wadliwego produktu.

7.8. Firma Tomasz Senko Yachtaman Marine nie jest producentem Towaru. Jeżeli zakupiony przez Klienta Towar objęty jest gwarancją producenta, a wada Towaru powstanie w trakcie jego użytkowania, Klient może zgłaszać reklamację bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej lub jest w inny sposób opublikowany przez producenta.

7.9. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. Klient ma prawo zgłosić nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego. Zgłoszenia można dokonać pisemnie na adres: Tomasz Senko Yachtaman Marine, ul. Ludowa 24, 86-005 Białe Błota lub mailowo na adres: yachtaman@wp.pl– w każdym przypadku należy podać swoje dane kontaktowe.

8.2. Firma Tomasz Senko Yachtaman Marine zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje Klienta o tym fakcie przed upływem powyższego terminu i określi nową datę rozpatrzenia.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Tomasz Senko Yachtaman Marine a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Tomasz Senko Yachtaman Marine a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Tomasz Senko Yachtaman Marine

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, a także Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

9.4. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

9.5. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.

 


© YACHTAMAN - Sklep żeglarski, Wszystkie prawa zastrzeżone, Webmaster - ITB Vega